تابلوی های ایمنی HSE

این تابلو جهت ایمنی کامل افراد در محیط فعالیت آن ها نصب میشود.این تابلو باعث درک صحیح افراد از محیط فعالیتشان شده وسبب میشود با ایمنی بیشتر به فعالیتشان می پردازند همچنین این تابلوها در شرایط خطر اضطراری به درستی افراد را به پله های فرار و خروجی ها هدایت میکند.هدف کلی از نصب و استفاده این نوع تابلو ها تامین سلامت،بهداشت و ایمنی است.متریال های مورد استفاده تابلو ایمنی:ورق پلگسی گلاس،ورق مولتی استایل،اس ام دی متری،یراق و اتصلات