طراحی استند

 طراحی سازه های نمایشگاهی راهی  مناسب برای انتقال پیام ها است. پوستر باید پیام اصلی را به شیوه ای خلاقانه و زیرکانه  توجه به مخاطب انتقال دهد، به گونه ای او را سر جای خود میخکوب کند پیام خود را انتخاب کنید. هر چه اطلاعات کمتر باشد بهتر است. مفهوم الزامی است چون همه چیز را توضیح می دهد.
در حال حاضر طراحی سازه های نمایشگاهی به علت گستردگی توزیع، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تبلیغاتی جهان است.
شرکت ریحان طرح گستر با داشتن سایت طراحی گرافیک امکان طراحی هر گونه سازه ائم از استند X- استند رول آپ - پاپ آپ - کانتر و ... را دارد.