تابلوهای آویز

تابلوهایی هستند که اطلاعات همان طبقه و یا اماکن مهم در طبقات دیگر را ارایه میکنند.این تابلو ها جدا از آسان نمودن مسیر یابی، در جذابیت فضا نقش بسزایی دارند و عبور و مرور افراد را تسهیل میکند.تابلو هایی هستند که از سقف به وسیله دو رشته سیم بکسل،اتصالات فلزی یا دستک هایی آویز میشوند.متریال های مورد استفاده تابلو آویز:پروفیل آلمینیوم، ورق پلگسی گلاس،ورق مولتی استایل،استیکر،اتصالات اس ام دی